The Wall Street Journal: Facebook е криел притеснителни данни за състоянието на психичното здраве на младите в Instagram

Медиата публикува серия изобличителни факти за вътрешните проучвания на социалната мрежа Facebook.