MAE създаде инструмент за проследяване на емисиите на метан от сондажната дейност

Снимка: Ройтерс

Международната агенция за енергия (МАЕ) стартира нов онлайн инструмент, който проследява източниците на метан, свързани с добива на петрол и природен газ, който е основен и често пренебрегван фактор във връзка с глобалното затопляне. Новият метод предлага пълна глобална картина на емисиите на метан, обхващаща осем области на индустрията в повече от седемдесет страни. 

Още по темата

Този нов и уникален инструмент предоставя най-актуалните оценки на МАЕ за текущите емисии на метан, отделяни при сондажната дейност за намиране на петрол и газ, използвайки най-добрите налични данни. В него също така са посочени намаленията, които са възможни при използване на съществуващата технология, като се хвърля светлина върху този недостатъчно изследван компонент на енергийния преход. Анализът на МАЕ подчерта, че глобалните емисии на метан от петролния и газовия сектор могат да бъдат намалени почти наполовина без никакви нетни разходи.

Концентрацията на метан в атмосферата понастоящем е около два и половина пъти по-голяма от прединдустриалните нива и постоянно нараства. Това покачване е с важно значение за изменението на климата, тъй като метанът е мощен парников газ. Енергийният сектор е един от най-големите източници на емисии на метан.

Прогнозите на МАЕ става ясно, че петролът и по-специално природният газ ще играят важна роля в енергийната система през следващите години, дори при т.нар. „строг“ сценарий за декарбонизация, съобразени с международните цели в областта на климата. Засилването на усилията за свеждане до минимум на емисиите на метан по вериги на доставки е съществено допълнение към намаляването на количествата въглероден диоксид.

„Петролният и газовият сектор имат ясна цел пред себе си. Те могат да заличат близо 50% от своите емисии на метан, без да навредят на крайния резултат. Това би имало същите дългосрочни ползи за климата като незабавното елиминиране на емисиите от повече от половината автомобили по пътищата по целия свят ”, споделя Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ.

Природният газ съставлява почти половината от растежа на световното търсене на енергия през 2018 г., като 70% от увеличението е съсредоточено в две държави – САЩ и Китай – където нарастването на газа идва за сметка на въглищата. Преходът към газ е своеобразен фактор за предотвратяване на по-бързото нарастване на въглеродните емисии по света през последните години.

Ново проучване на ролята на газа в днешните енергийни преходи, издадено от МАЕ заедно с метода за проследяване на емисиите на метан, показва, че допълнителни 1,2 млрд. тона въглероден диоксид биха могли бързо да бъдат премахнати чрез преминаване към газ с използване на съществуващата инфраструктура, ако цените и регулирането са в подкрепа на това. Превключването от един енергиен източник към друг би било достатъчно, за да отведе нивата на световните емисии на въглероден диоксид до обемите от 2013 г.

Като се вземат под внимание въглеродните и метановите емисии, преходът от въглища към газ в момента е в състояние да намали емисиите средно с 50% при производството на електроенергия и с 33% при осигуряване на топлина. Нивото на внедряване на технологии за улавяне, оползотворяване и съхранение на въглероден диоксид както за въглища, така и за газ, е друг решаващ фактор за свиването на нивата на емисиите в тези два сектора.