Adecco: 28% от служителите се оплакват от по-лошо психично здраве заради COVID


Снимка: Pixabay


Пандемията от коронавирус доведе до много промени в начина на работа за милиони хора по света.  Определено една от най-съществените е размиването на границите между работа и личен живот поради нуждата от дистанционна работа. Това налага компаниите да разработят нови ефективни програми за благосъстоянието на своите служители, посочват от Adecco Group в проучването „Бъдещето на работата след COVID: Преодоляване на разделенията за споделен просперитет“.


Изследването показва, че пандемията, физическата изолация и несигурната икономика са допринесли за намаляването на психичното здраве на хиляди работници. 

Още по темата


По-голямата част от анкетираните корпоративни лидери заявяват, че се чувстват неподготвени да водят разговори, свързани с психичното здраве на служителите си.  54% от тях посочват, че е трудно да предоставят ефективни съвети на служителите си за психичното им здраве по време на пандемията. Едновременно с това, половината от мениджърите признават, че е трудно да преценят как се чувстват служителите им.


От друга страна, проучването показва, че 28% от служителите заявяват, че психичното им здраве се е влошило по време на пандемията. Липсата на ефективни инструменти в мениджърските екипи за решаване на този проблем допълнително се засилва от очакванията на служителите, 80% от които са на мнение, че техният работодател е отговорен за осигуряването на по-добра работна среда.


Това изисква по-голям фокус върху подобряването на корпоративните програми за психичното здраве. В продължение на десетилетия много компании инвестираха основно в услуги или привилегии, базирани на удобства, като фитнес зали и маси за пинг-понг. С променената работна среда тези програми обаче не са приложими и им липсват ключовите елементи, необходими за дългосрочен успех.


В тази връзка компаниите може да помислят за нов холистичен модел, който да е достатъчно устойчив и работещ в дългосрочен пан, посочват от Adecco. Той осигурява цялостен подход към благосъстоянието на служителите, който обединява както управлението от горе надолу, така и обратната връзка от долу нагоре.


Холистичният подход включва 4 елемента: психическото и физическото здраве, социален аспект (способността на служителите да се свързват, да се ангажират с другите, да се приобщават) и не на последно място целта от съществуването на компанията, базирана на общи ценности и принципи, които служат като мотивация на служителите. 


Когато тези четири елемента се разглеждат цялостно, бизнесът може да достигне до решения, съобразени с уникалните нужди на организацията, посочват още авторите на анкетата.


Например, компания, която е изправена пред липсата на ангажираност сред служителите, може да установи, че основната нужда в екипите е по-добра подкрепа. За да постигне това, компанията може да внедри решения като организира дни, посветени на развитието на определени умения у служителите; наложи нови комуникационни канали за споделяне на новини и социални покани; въведе нова структурирана програма за насърчаване, свързана с менторство или психическо здраве; обособи нови роли в екипа на компанията, които да се фокусират върху ангажираността и благополучие на служителите; използва нови технологии и платформи, които да помогнат за увеличаването на благосъстояние на екипа.