“София комерс-Заложни къщи” започва да изплаща втория транш от дивидента


Снимка: София Комерс-Заложни Къщи АД


„София комерс-Заложни къщи“ АД започва изплащането на втория транш от дивидента, гласуван на общото събрание на акционерите на 2 август, съобщава дружеството чрез сайта x3news.com.


Акционерите одобриха изплащането на последен гарантиран дивидент по привилегированите акции на дружеството, които падежираха и бяха спрени от търговия, в размер на 0,375 лева на акция за брой, или общо 75 432,75 лева.


Акционерите решиха и да бъде изплатен дивидент по обикновените акции от също 0,375 лева за брой, или общо 762 447 лева.


С решение на съвета на директорите на компанията беше определена начална дата за изплащане на първия транш на дивидента – 27 август. Първият транш беше в размер на 0,19 лева на акция.


Изплащането на втория транш започва на 16 септември, като сумата е 0,185 лева на акция.