След пандемията: Служителите по света искат хибриден модел на офис работата


Снимка: Mike Short/Bloomberg


След пандемията от Covid-19 служителите искат хибриден модел на работа – от офиса и отдалечена работа, показват резултати от проучване на Addecco Group.


Проучването е проведено през май сред 8 хил. души – служители и мениджъри, на възраст 18-60 години, които работят в офис.


Данните показват, че почти три четвърти от анкетираните (74%) искат хибриден модел на работа от офиса и дистанционна работа. Според тях най-оптималният модел на работа е за прекарване на половината от времето в офиса (51%), а другата половина – на отдалечено работно място (49%).


С този модел са съгласни и топ мениджърите в компаниите, като почти осем от десет (77%) от тях заявяват, че компаниите им ще получат предимство като се адаптират към новите работни процеси, които пандемията налага.

Още по темата


Отговорите сигнализират, че вероятно идва края и на 8-часовия работен ден и 40-часовата работна седмица. Според 69% от анкетираните постигането на поставените цели, а не работното време, трябва да бъде основният фактор за тяхната оценка.


Голяма част от топ мениджмънта на компаниите (74%) също е съгласен, че продължителността на работната седмица трябва да се преразгледа.


Изолацията по време на пандемията показа още, че е нужен нов набор от лидерски умения, които ще останат  изключително важни за съвременното лидерство и занапред. Емоционалната интелигентност се очертава като определяща черта на днешния успешен мениджър, като пандемията извади на преден план и важността на меките умения (soft skills) при лидерите на компаниите.


Данните от проучването показват и „универсален „апетит“ за масово усъвършенстване. Шест от десет анкетирани казват, че дигиталните им умения са се подобрили по време на изолацията, докато други две трети (69%) търсят допълнително усъвършенстване на познанията и уменията си.