Предстоят плащания по облигациите на “Балканкар-Заря”


Снимка: Pixabay


Предстои лихвено плащане, както и плащане на част от главницата, по емисия облигации, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени, съобщи дружеството чрез БФБ София.


Дружеството обявява, че датата на лихвеното плащане и на амортизацията е 22 септември 2021 г.


Купонът по лихвеното плащане е 3,5%. 

Още по темата


Общият размер на плащането по главницата е  84 315 евро, а размерът на плащането за една облигация е 15,33 евро.


Право на лихвено плащане и на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива от Централен депозитар АД към 17 септември 2021 г.


Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане, е 15 септември 2021 г.


След 22 септември 2021 г. лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 3,778 млн. евро.


Сделки на борсата, сключени след 15 септември 2021 г., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 687,07 евро.


Дружеството произвежда в Павликени дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини.