Обмисляте облачните услуги? Помислете отново


Снимка: Unsplash.com


Анализ на Джо Багли, вицепрезидент и главен технически директор за регион EMEA във Vmware


Облакът съществува като концепция повече от десетилетие, но за много организации облачните технологии днес се превръщат в основна платформа, чрез която бизнесът доставя своите услуги и оптимизира работния процес за служителите си. Много от компаниите често се присъединяват към „клуба на компаниите в облака“, без да знаят защо. Единствената им цел е да “бъдат в облака“. Проблемът е, че облачните решения са много по-комплексни, отколкото първоначално се смяташе. Това не е само пространство, където “се съхраняват и управляват нещата“, а изцяло нов свят на възможности.


Облакът не предполага повтаряне на същите грешки при по-нисък разход, а взимане на поука, надграждане и подобрение.

Още по темата


Факт е, че почти всички закъсняват с интеграцията на облачните технологии и не разбират изцяло техния потенциал. В ЕС само една трета от бизнес организациите са се присъединили към компаниите, използващи облачни услуги. Като се има предвид „земетръсното ускорение“ на дигиталната икономика през 2020 г., неизбежно е този дял да се промени. Бизнесът се опитва да създаде нови модели, базирани на приложения. Целта е да се разшири пазарният дял и да се изградят по-силни взаимоотношения с клиентите. Облакът играе важна роля за този успех, позволявайки на правилните приложения да работят в правилната среда, за да доставят най-подходящото преживяване. Това е пътят, към който се движи светът: дигитално трансформираните организации се очаква да допринесат за повече от половината от световния БВП до 2023 г., което възлиза на 53,3 трилиона долара.


Използването на облачни решения и услуги без разбиране на ИТ нуждите и най-важното – как биха допринесли за вашите бизнес резултати, вероятно не е най-правилната стратегия.


Просто желанието да се присъедините към „клуба на компаниите, ползващи облачни услуги“ не е правилната отправна точка. Без знание какво може да направят за бизнеса, облачните услуги никога няма да изпълнят точното си предназначение, а просто ще бъдат място за повтаряне на грешки по различен начин.

Ако обмисляте да „отидете в облака“, помислете отново.


От фокус върху облака към приоритизиране на приложенията


Бизнесите трябва да прогнозират бъдещи проблеми. Те трябва да разберат как ще изглежда дигиталният пейзаж и приложенията след три до пет години и да вземат съответните решения. Ежегодно обемът на данни в световен мащаб се увеличава, а прогнозите са, че той ще бъде удвоен през следващите 3 години. И все повече ще пребивава навсякъде, освен в традиционния дейта център.

Това ще окаже голямо влияние върху начина, по който компаниите се ангажират с клиентите си и от своя страна, как приложенията улесняват тези взаимодействия. Ето защо прибързването с облачните решения би могло да попречи на ефективната работа на критично важните за бизнеса приложения, които трябва да използват разпределени данни в бъдеще. Например приложение, което сега върши чудесна работа, в дългосрочна перспектива ще е необходимо да се адаптира, както и средата, в която то се хоства.


Съответно приложение, което се използва само защото е „в облака “, може да не отговори на очакванията. Затова правилната стратегически посока е фокусът да бъде първо върху приложението, а после върху облака.


Другото предизвикателство e, че прибягвайки към облачните услуги, много организации все още премахват своята остаряла инфраструктура, която вероятно са държали по-дълго от колкото е трябвало, защото този процес е времеeмък и изисква много ресурси.


Нарастващите разходи, както и мисленето първо за облачни технологии и после за приложенията, които трябва да ги използват – всичко това създава реален риск от повтаряне на същите грешки, този път в облачна среда.


В крайна сметка, най-големият проблем е, че няма универсално решение. Когато говорим за облачни технологии, всъщност говорим за разнообразие от решения – от компании, които изпълняват приложенията в собствен център за база данни, през софтуер под формата на услуги (SaaS) като Salesforce и Workday, през компонентни приложения като комуникации, до публичните облаци на Google и Amazon и чак до децентрализирани периферни облачни услуги. Съществуват дори специфични за всяка индустрия облачни услуги – подобен пример е финансовият сектор, който разработва финтех облак, с всички необходими мерки за регулация и сигурност. Много главни информационни директори очакват броят на използваните от тях облачни технологии – частни, публични и периферни средни, да се увеличи с 53% в рамките на следващите три години. Това развитие води със себе си и допълнително усложнение. Според проучване на VMware, 63% от компаниите приемат несъответствията в облачните технологии като едно от най-големите предизвикателства.


Бизнес фокус – всяко приложение във всеки облак


Ето защо е толкова важно да се разбере какво облакът ще допринесе за бизнеса и по-конкретно как той може да използва облачни услуги за разработване, модернизиране и внедряване на приложения възможно най-бързо и сигурно. Представете си какво може да постигне бизнесът, ако няма значение в кой облак са приложенията, защото те могат да използват същите инструменти, за да управляват всичко?


Най-напред е необходимо планиране на портфолио от приложения. Това включва разглеждане на всяко приложение и изготвяне на план за развитие за него – дали то ще остане? Преработвате ли го локално или в облака? Мигрирате ли го в облака? Отказвате ли се от него в полза на SaaS? Не планирайте въз основа на това къде се намира приложението или на какво работи. Планирайте на база какво прави приложението сега и какво искате да прави в бъдеще.


Защо? Защото именно приложението е истинското злато в дигиталната икономика. Замислете се как броят на приложенията се е увеличил шест пъти през последните години и до 2024 г. ще бъдат разработени повече от 750 милиона приложения. По този начин облакът е платформа за разработчици, защита и активиращ механизъм – основата, както за модернизация, така и за разработване на приложения от следващо поколение. Като осигурят дигиталната основа заедно с потенциала на облачните технологии, ИТ директорите трябва да задвижат цялостната модернизация на своя бизнес, да предоставят оперативните възможности като необходимо условие за всеки дигитален бизнес, включително да създават и хостват приложения по начин, който ще е устойчив в бъдеще. Това означава да доставят съвременни приложения със скоростта, която бизнесът го изисква; да ги управляват с гъвкавост в облачна среда, да стартират приложения в центъра за данни или на всеки облак. Това би довело до стимулиране на бърза трансформация, която същевременно дава устойчивост и сигурност в един непредсказуем свят.


Всичко това е възможно чрез една платформа, оптимизирана за всички приложения: посредством виртуализация и контейнери, с изкуствен интелект и машинно обучение – традиционна и модерна. Платформа, която може да се използва на всякакъв тип облак, от частен до hyperscaler, с последователни инфраструктура и операции, намалявайки сложността, риска и общите разходи за собственост.


Бизнесът обаче се нуждае от бърз и лесен достъп до облака и гъвкавост при избора на правилния партньор. Организациите могат да съобразят нуждите на всяко приложение с оптималния за него облак, със свободата да използват най-мощните облачни услуги и съвременни приложения. В допълнение трябва да се доставя лесна миграция към различните облачни решения без разходи, сложност или риск от преработка на кода (рефакторинг).