“КРЗ Одесос” предлага над 3 пъти по-висок дивидент до 7 лв. на акция


Снимка: odessos-yard.bg


„Кораборемонтен завод Одесос“ АД – гр. Варна предлага увеличение на дивидента до 7 лв. на акция от печалбата за 2020 г. спрямо едва 2 лв. на акция, гласувани миналата година, показва отчетът на дружеството, публикуван чрез „Българска фондова борса“ АД. Събранието на акционерите е свикано за 26 май 2021 г.


Преди това за 2019 г. и 2018 г. бяха гласувани дивиденти по 4 лв. на акция, показва публичната база данни на Investor.bg. Още по-назад във времето през 2007 г. е гласуван дивидент от 12,5 лв. на акция, но реално той е за няколко години, защото дивидент не е гласуван през 2006 г., 2005 г. и 2004 г. (след като такъв има през 2001, 2002 г. и 2003 г.). Затова предложеният сега дивидент от 7 лв. на акция може да се определи като рекорден.

На събранието ще се гласуват и рутинните точки като избор на одитор, приемане на отчети и доклади, освобождаване на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. и други.


“Кораборемонтен завод Одесос“ отчете 169% ръст на печалбата до 10,1 млн. лв. за 2020 г. Продажбите се повишават с 26,5% на годишна база до 50,9 млн. лв. за цялата 2020 г.


Средносписъчният състав на персонала за четвъртото тримесечие на 2020 г. е 707 души спрямо 699 души за същия период на 2019 г. Списъчният състав към 31 декември 2020 г. е 735 души при 707 души към края на предходната година. Средната работна заплата на едно лице за периода е 1630 лв. спрямо 1553 лева за същия период на 2019 г.


„Въпреки сложната епидемиологична обстановка и наложилото се привеждане на персонала в отпуск и престой през първото шестмесечие на 2020 г. към 31 декември 2020 г. дружеството успя не само да запази работните места на работниците и служителите, но и доходите на персонала са нараснали с над 4% спрямо същия период на 2019 г.“, се казва в доклада за дейността.


През 2020 г. в КРЗ „Одесос” са ремонтирани общо 54 кораба. Общата стойност на извършените ремонти от голям кораборемонт е 48,36 хил. лв.


Акциите на дружеството поскъпват със 78% в последните 12 месеца до 112 лв. за брой и 66 млн. лв. пазарна капитализация. Изплатен е и брутен дивидент от 2 лв. на акция.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.