Как да избегнем натрупването на технически дълг в киберсигурността

Иво Русев е активно ангажиран в предпродажбените и продажбените процеси в “Телелинк бизнес сървисис” (ТБС), като отговаря за отношенията на компанията с клиентите й от частния и публичния сектор. Започва работа в ТБС през 2018 г. след седемгодишен опит в “Майкрософт България”, където натрупва значителен опит в изграждането на стратегията на компанията за търговския и публичния сектор, както и в сферата на организационното лидерство. Работил е и в IBM като Integrated Technology Service Manager…