ИХБ ще промени ценовите параметри при обратното изкупуване на акции


Снимка: Pixabay


„Индустриален Холдинг България“ АД планира да прекрати сега действащата процедура за обратно изкупуване на акции и да приеме нова с различна минимална и максимална цена.


Това се вижда от актуализацията на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на холдинга, което ще се състои на 4 ноември.


Документите са публикувани в Бюлетин Investor и на сайта на дружеството.


Сега действащата процедура за обратно изкупуване на акции на „Индустриален Холдинг България“ е приета в средата на 2017 г. Тя предвижда всяка година да бъдат изкупени обратно максимум до 3% от общия брой акции на дружеството, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10% от целия капитал на компанията.


Срокът за обратното изкупуване според сегашната процедура е до 5 календарни години от приемането ѝ, т.е. до 17 декември 2022 г., при минимална изкупна цена 0,7 лева на акция и максимална цена от 1,2 лева на акция.


Сега акционерите ще променят ценовите параметри – минималната цена се увеличава на 1 лева, а максималната – на 2,04 лева на акция. Останалите параметри по новата процедура – срокът за обратно изкупуване и обемът изкупени акции, ще останат както са залегнати и в текущата.


Акционерите на дружеството ще гласуват и за намаляването на капитала му от 107 400 643 лева на 96 808 417 лева заради обратно изкупени 10 592 226 броя акции, които ще бъдат обезсилени.