Здравното министерство с нови разкрития по казуса с Александровска болница


Снимка: Pixabay


Председателят на борда на директорите на Александровска болница проф. Димитър Буланов е изпълнявал едновременно пет длъжности. Две от тях – в разрез със закона. Това коментира в интервю за Нова телевизия заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров.


„Излезе, че проф. Буланов има правоотношения с болницата. Има два договора – един трудов и един граждански. Това е проблем, защото той, като независим член, няма право да има трудови взаимоотношения с лечебното заведение. Договорът е нарушен по две точки”, обясни заместник-министърът на здравеопазването.


По думите му професорът рискува да бъде подведен под наказателна отговорност заради това, че е попълнил декларация, че не работи в болницата. Петров изрази предположение, че невярната информация в документа може да е от незнание. „Това обаче не променя обстоятелствата. Твърде много незнания и нелогични действия на този съвет на директорите се събраха”, обобщи заместник-министърът на здравеопазването.


Становището след проверката в Александровска болница е 36 страници. Констатирана е трайна тенденция за влошаване на финансовото състояние на лечебното заведение през последните 10 години. 2012 г. е последната година, през която е отчетен текущ положителен финансов резултат за УМБАЛ „Александровска“. 

Още по темата


По думите на Петров Александровска е увеличила загубите си, докато се е управлявала от бившия здравен министър проф. Костадин Ангелов. Припомняме, че казусът с финансовото състояние на “Александровска“ болница стана гореща тема в публичното пространство, след като служебният здравен министър Стойчо Кацаров съобщи за огромни дългове на лечебното заведение.


В доклада се посочва, че през 2013 г. е извършена промяна в управлението на болницата, като за изпълнителен директор е определен д-р Костадин Ангелов (бившият министър на здравеопазването от ГЕРБ, назначен от Бойко Борисов, бел. ред.)


За периода 2013 г. – 2020 г. (през който директор е Костадин Ангелов, бел. ред.реализирането на загуба става трайна тенденция за дейността на дружеството, пише в доклада и се дава разбивка по години.


– за 2013 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4,51 млн. лв. и общият финансов резултат е загуба в размер на 33,7 млн. лв.; 


– за 2014 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2,5 млн. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 36,3 млн. лв.;


за 2015 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4,6 млн. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 40,9 млн. лв.;


– за 2016 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4,9 млн. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 45,8 млн. лв.;


– за 2017 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6,5 млн. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 52,4 млн. лв.;


– за 2018 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6,3 млн. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 59,2 млн. лв.;


– за 2019 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 млн. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 65 млн. лв.;


– за 2020 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2,6 млн. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 67,9 млн. лв.


Непокритата загуба за 2020 г. е в размер на 65 млн. лв., което е увеличение с 10,20% в сравнение с предходната 2019 г.


Коефициентът на задлъжнялост за 2020 г. се е увеличил два пъти спрямо предходната 2019 г., като се е запазила тенденцията от предходния отчетен период.


По отношение на работата на Съвета на директорите през 2020 г. и 2021 г. е установено грубо нарушаване на правилата за неговата работа. Не са изпращани покани до членовете на Съвета на директорите за провеждане на заседания, с което председателят на Съвета на директорите е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания на Съвета на директорите, разписан в чл. 18, ал. 2 от „Правила за работата на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД“.