Започна търговията с акции на “Ейч Ар Кепитъл”


Снимка: БФБ


Днес започна търговията с акции на „Ейч Ар Кепитъл“ АД на пазар beam на Българската фондова борса (БФБ).


Размерът на емисията на “Ейч Ар Кепитъл” е 3 037 733 лева, разпределен в съответния брой акции с номинална стойност от 1 лев.


Компанията дебютира на борсата през декември 2021 г. Дружеството продаде всички 330 хил. акции, които предложи на първичното публично предлагане, при цена от 4,48 лева на брой акция.


Дружеството предложи още 220 000 акции, като цената за брой скочи до 6,05 лева, или с 35% в сравнение с първия търг.


През първата половина на деня акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ се движат доста динамично. В началото на търговията цената отчете ръст до 7,1 лева, като преди 11 ч. имаше отстъпление до 6,1 лева – много близо до нивото от 6,05 лева, достигнато при втория търг на първоначалното предлагане на акции.


По-късно цената се възстанови, като достигна 6,5 лева.