ЕК приключи със сделката на E.ON и RWE за Innogy

Снимка: Pixabay

Европейската комисия (ЕК) одобри придобиването от E.ON на бизнеса с решения за дистрибуция и потребителски решения на Innogy, както и някои от нейните активи за производство на електроенергия, съобщават от ЕК.

Одобрението, обаче, зависи от пълното спазване на пакета от ангажименти, предлаган от E.ON.

Така на практика приключи сделката за Innogy, която предизвика сериозни опасения у ЕК за конкуренцията на пазарите на ток и газ в Централна Европа.

Комисар Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката в областта на конкуренцията, коментира, че е важно всички европейци и предприятия да купуват електричество и газ на конкурентни цени. „Ангажиментите, предлагани от E.ON, ще гарантират, че сливането няма да доведе до по-малък избор и по-високи цени в страните, в които тези компании оперират“, допълва тя.

E.ON и RWE, които контролират Innogy, са енергийни компании със седалище в Германия. Те са активни във всички вериги за доставка на енергия, от производство и търговия на едро до дистрибуция и търговия на дребно с електроенергия и газ.

Всяка от тях оперира в няколко държави членки на ЕС, но дейността им се припокрива най-вече в Чехия, Германия, Унгария, Словакия и Великобритания, посочват от ЕК.

Още по темата

Двете компании са ангажирани в сложна размяна на активи. След нея E.ON ще се съсредоточи върху разпределението и доставката на дребно на електроенергия и газ, докато RWE ще бъде основно активна на пазарите за производство на електроенергия и пазарите на едро.

Днешното решение на ЕК идва след задълбочено проучване на предложеното от E.ON придобиване на бизнеса с решения за дистрибуция и потребителски решения на Innogy, както и някои активи за производство на електроенергия.

Комисията одобри на 26 февруари 2019 г. друга част от размяната на активи, а именно придобиване на RWE на някои активи за производство, притежавани от E.ON.

По време на задълбоченото си разследване Комисията събра обширна информация и получи обратна информация от конкуренти и клиенти на сливащите се дружества, както и от други заинтересовани страни. След проучването ЕК изрази опасения, че първоначалната нотификация на трансакцията би намалила значително конкуренцията на няколко пазара, включително на германския пазар за доставка на електроенергия за целите на отоплението, германския пазар за доставка на станции за зареждане на електрически превозни средства по магистралите, чешкия пазар за доставка на газ и електроенергия на дребно, унгарския пазар за търговия на дребно с електроенергия и други.

Заради опасенията на ЕК E.ON предложи да се ​​преустанови експлоатацията на 34 електрически зарядни станции, разположени по магистралите в Германия. Тези станции ще бъдат експлоатирани от нов доставчик в бъдеще. Компанията реши и да направи някои отстъпки, свързани с пазара на електричество за отопление в Германия и търговията и доставката на електричество за нерегулирани клиенти в Унгария, както и да продаде целия бизнес на Innogy, свързан с доставката на дребно на електроенергия и газ в Чехия, включително всички активи и персонал.