Врагът отвътре

Визитка Христо Христов има повече от 13 години опит в киберсигурността, започвайки като секюрити специалист, преминавайки през няколко лидерски роли, които включват лидер на Endpoint Protection, Security Governance и консултантски услуги до ролята му днес – лидер за Източна Европа на екипа по киберсигурност. Той активно участва в разработването на предлаганите от компанията услуги и спомага за тяхното развитие. Екипът му доставя услуги в сферата на Endpoint Security, Security Monitoring, Secu…