България и Румъния с достъп “за четене” до шенгенската информационна система


Снимка: Архив Ройтерс


Европейската комисия прие решение, с което се определя, че от юли 2021 г. България и Румъния ще получат достъп само за четене до Визовата информационна система – базата данни, свързваща граничните служители по външните граници на ЕС с консулствата на държавите членки по света.


Достъп за четене означава, че тези държави членки ще имат достъп само до информация, която вече съществува в системата, вместо да въвеждат нова информация. Това се случва, след като двете държави успешно приключиха серия от технически изпитания, необходими за свързване към системата, съобщават от пресслужбата на ЕК.


Достъпът до Визовата информационна система означава, че България и Румъния ще могат да видят визовата история на кандидата, което ще улесни обработването от тяхна страна на заявленията за издаване на визи. Това също така ще позволи на българските и румънските гранични служители да проверяват валидността и автентичността на Шенгенските визи, издадени от други държави членки, спрямо данните, съхранявани във Визовата информационна система. Така ще се улесни предотвратяването на измамите и борбата с тежката престъпност и тероризма в полза на сигурността в рамките на ЕС.

Още по темата


Достъпът за четене във Визовата информационна система е нужен на България и Румъния, за да могат да управляват новата Система на ЕС за влизане/излизане, която се очаква да започне да функционира през първата половина на 2022 г.


Пълният достъп до Визовата информационна система ще стане възможен след пълното интегриране на България и Румъния в Шенгенското пространство.


Комисията отново призиова към Съвета да предприеме необходимите стъпки в тази насока.