България е една от малкото страни в ЕС с ръст на данъчните приходи през 2020 г.


Снимка: Архив Ройтерс


През 2020 година данъчните приходи и социалните осигуровки в страните от ЕС намаляват за първи път от 2009 година насам, показват данните на Евростат. България, заедно с Дания, Литва, Унгария, Полша и Румъния, са единствените страни, в които като абсолютно число данъчните приходи отчитат повишение през миналата година.


През миналата година приходите от данъци и социални осигуровки в страните от ЕС достигат 5,53 трилиона евро, което е понижение от 215 млрд. евро, или 3,7%, спрямо нивата през 2019 година.


Източник: Евростат


Най-съществено е намалението в Гърция (-11%), Хърватия (-9,4%) и Малта (-7,4%)


Като съотношение към брутния вътрешен продукт (БВП) приходите от данъци и социални осигуровки достигат ниво от 41,3% от БВП на общността. Това представлява повишение, но то се дължи на намалелия БВП в резултат на свитата икономическа активност заради пандемията от коронавируса.


Най-голямо е съотношението между приходите от данъци и осигуровки и БВП в Дания (47,6%), Франция (47,5%) и Белгия (46,2%). България се намира в долната скала – данъчните приходи представляват 30,6% от БВП. Страната с най-ниско съотношение е Ирландия (20,8%), следвана от Румъния (27,2%) и Малта (30,4%).


Източник: Евростат


Данъчните приходи съставляват 89,3% от общите приходи на правителствата в ЕС. Те се влияят от различни фактори, като например промяна в икономическата активност, която засяга нивата на заетост, продажби на стоки и услуги, както и промени в данъчното законодателство.


Приходите от данъци и социални осигуровки се групират в три основни категории – косвени данъци (например ДДС), директни данъци (данък върху доходите) и социалните осигуровки. През миналата година приходите от осигуровки растат за сметка на директните данъци, показват още данните на Евростат.


Източник: Евростат


Данъчните приходи от облагане на доходите на физическите лица или домакинствата в ЕС са около 13% от БВП. Най-голямо е съотношението в Дания, където приходите от тези данъци достигат почти 31% от БВП на страната и на практика чрез тези средства се покриват по-голяма част от социалните плащания на държавата.


Подобно е положението и в други скандинавски страни – в Швеция приходите от данъци върху доходите са в размер на 18,2% от БВП, а във Финландия – 16%. На обратния полюс са Румъния (4,7%), България (5,9%) и Хърватия (6,5%).