България е втора в ЕС по най-малък спад на въздушния транспорт през 2020 г.


Sarah Silbiger/Bloomberg


България е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по най-малък спад на въздушния транспорт през 2020 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат по повод международния ден на гражданската авиация, който се отбелязва на 7 декември.


Броят на пасажерите в страната ни намалява с 68,2% за цялата минала година заради пандемията, сочи статистиката.


По-малък спад е отчетен единствено в Люксембург – 67,3%.


Средно за ЕС понижението за 2020 г. спрямо 2019 г. достига 73,3%.


Същевременно в Словения е регистриран най-голям спад – 83,3%. Над 80% е понижението и в Словакия (82,4%) и Хърватия (81,9%).


През 2020 г. общият брой на пътниците, пътуващи по въздух в ЕС, е бил 277 млн. души. В България са превозени малко над 3,7 млн. души през миналата година.


Пътническият транспорт извън ЕС представлява 45% от общия въздушен пътнически транспорт през 2020 г. От друга страна, транспортът в рамките на ЕС представлява 33%, а националният транспорт представлява 22%.


В сравнение с 2019 г. делът на транспорта извън ЕС и в рамките на ЕС намалява, съответно, с 6 и 1 процентни пункта през 2020 г. в полза на националния транспорт.


България не е изключение от тенденцията, като пътническият въздушен транспорт извън ЕС намалява най-силно – със 71,6% на годишна база. Международният въздушен транспорт в рамките на ЕС отчита спад от 66,7%, а вътрешният – с 54,6%.


Туристическите дестинации Испания, Франция, Гърция, Италия и Португалия са с най-голям дял от полетите в рамките на ЕС.


Най-натоварените летища пред миналата пандемична година са били „Шарл дьо Гол“ в Париж, „Схипхол“ в Амстердам и Франкфурт. Летище София е на 40-то място от 147 летища в ЕС.