БФБ – достъпната възможност за инвестиране


Снимка: Олег Попов, архив, Investor Media Group


Постепенно вървим към края на полугодието, a инвестиционната картина в страната показва, че процесът на преразпределение на парични потоци от банковите депозити към други алтернативни възможности за инвестиции и спестявания продължава. И Българската фондова борса (БФБ) отразява много ясно тази тенденция.


Все повече мениджъри и собственици на малък и среден бизнес се сблъскват с въпроса какви варианти има бизнесът за финансиране на идеите си. Българската фондова борса е една алтернатива, която осигурява финансиране и има предимства като стимулирането на растежа, достъпа до нови пазари и нови продукти, както и привличане на стратегически партньори. 

Още по темата


Излизайки на капиталовия пазар, една компания си осигурява възможност за бързо и лесно финансиране, стратегия за изход, ако реши да продаде бизнеса си, ликвидност на акциите, мотивация сред служителите и не на последно място престиж и разпознаваемост.


Желание от компании да проучват възможността да станат публични има, просто това не е бързо решение, а изисква и съобразяване на правилния момент.


Не може да не ни радва обаче, че въпреки пандемията на Българската фондова борса има добри новини. Има нови компании и начини за финансиране на все повече малки и средни предприятия.


Много са факторите, които допринесоха за това, но сред тях си заслужава да отличим наличието на значителен свободен финансов ресурс у родните инвеститори. Това, в комбинация с ниската доходност по традиционните за българите инвестиции като депозитите, принуди пазарните участници да търсят алтернативи за свободните си средства.


Интересът от страна на бизнеса зависи в голяма степен от намеренията за развитие на компаниите. 


Според анализатори местните инвеститори традиционно отдават предимство на дивидентните акции. Дивидентният сезон на БФБ започна, като стана ясно, че голяма част от компаниите, въпреки кризисните времена, не биха лишили инвеститорите си от дивидент. Надеждите са тенденцията на постоянен поток на нови средства към Българската фондова борса да продължи устойчиво чрез пренасочване на спестяванията.


Търсенето на по-висока доходност при по-рискови активи в период на ниски лихви е естествен процес, но е важно да бъдат разбрани рисковете и да съществуват поне базови познания за това каква е логиката на инвестирането, както и защо се инвестира. Допълнително потребителите трябва да внимават и при избора на инвестиционен посредник или управляващо дружество, като проверяват лицензирани ли са и каква история имат.


В този дух познанията на хората за управлението на спестяванията са умерено позитивни. Хората, които влизат на финансовите пазари очакват и търсят удобство и бързина при инвестиране, са много различни и с различна подготовка. 


Важно е да се избират  функционални и леснодостъпни решения. Онлайн решения са и практични и в крак с времето. 


Наличната функционалност в онлайн банкирането на „УниКредит Булбанк“ за търговия с ценни книжа е един пример за това.


Модулът за търговията с ценни книжа в „Булбанк Онлайн“ дава възможност за подаване на поръчки за покупко-продажба на ценни книжа, както и за проследяване на поръчките и сделките от портфейла.


Инвестирането не изисква непременно огромна сума пари на разположение. Това е един дългосрочен процес с еднакъв подход и за малки, и за големи суми. Всеки трябва да разбира какви са рисковете пред различните финансови инструменти и каква възвръщаемост може да очаква от тях. Хората трябва да разбират как те могат да бъдат приложими спрямо техните инвестиционни цели, като например, да се защитят спестяванията от инфлация или да се натрупат пари за важен етап от живота.


Предимството на услугата на „УниКредит Булбанк“ е възможността за вземане на самостоятелно информирано решение за това кога, какво и на каква цена да купите или продадете. Същевременно разполагате с бърз и лесен достъп до пълна информация за ценните книжа на Българска фондова борса.


Услугата може да се ползва от местни и чуждестранни физически и юридически лица, клиенти на „УниКредит Булбанк“. За целта, следва да имате активен профил в „Булбанк Онлайн“ /като физическо или юридическо лице/ и да посетите еднократно филиал на банката, за да подпишете необходимите документи за услугата “Търговия с ценни книжа през онлайн банкиране“.


Така банката предлага на своите клиенти възможност да подават поръчки за покупка или продажба на акции и облигации на регулирани пазари дистанционно в работни дни от 8:30 до 17:30 часа. Услугата предоставя възможност за подаване на поръчки дистанционно, но не е електронна платформа за търговия. Всички подадени поръчки подлежат на последваща обработка от брокер на „УниКредит Булбанк“.


Можете да подавате пазарни и/или лимитирани поръчки през модула, а за БФБ можете да подавате и айсберг поръчки. Допълнителна информация има поместена на сайта на банката.