Банките в Европа не очакват големи обезценки на кредитните портфейли за имоти


Снимка: архив Ройтерс


Обезценяването на кредитните портфейли в имоти заради пандемията от новия коронавирус Covid-19 ще е до 10% тази година. Това е едно от заключенията в тазгодишното издание на барометъра на КПМГ относно финансирането на сектора на имотите, съобщават от компанията.


Банките в Европа очакват бавно възстановяване, като по-сериозен удар ще понесат портфейлите от кредити за хотели и търговски имоти заради блокирането на туризма и несъществената търговия.


Тази година в проучването са участвали 60 европейски банки от 11 държави, повечето от които от Централна и Източна Европа. Анкетата е осъществена проведе в края на месец май и през месец юни. Изданието през 2020 г. включва и специална секция за очакваните ефекти от пандемията върху финансирането на имоти, посочват от компанията.


В проучването са участвали 7 български банки. Най-сериозни обезценки те очакват обезценки по отношение на кредитните портфейли в хотели и търговски имоти, при които 86% и 58%, респективно, очакват 10% или по-голяма обезценка, а 43% и 29%, респективно – над 20% обезценка.


Най-незасегнати изглеждат кредитните портфейли в офис сгради, където очакваният спад е значително по-малък – 29% очакват спад между 11-20% и никой не очаква спад, по-голям от 20% – въпреки очакването на анкетираните банки, че работата от вкъщи ще има негативно влияние върху търсенето на офис площи.


Една трета от участниците в проучването очакват обезценка от над 20% за хотелите, докато офис сградите е единственият сектор, за кредитните портфейли за който  никой от участниците не очаква над 20% обезценка. Две трети от участниците в анкетата очакват обезценката на портфейлите в търговски имоти да е в интервала 3-10%, докато всеки четвърти от запитаните предвижда над 10%. Банките в Полша са най-песимистично настроените относно заемите в търговски имоти, като очакват средната обезценка за тези портфейли да е 14%.

Още по темата


Относително мнозинство от запитаните (39%) са на мнение, че ефектите от противоепидемичните мерки (като социално дистанциране и дистанционна работа) няма да намалят или дори ще увеличат търсенето на офис площи, докато 31% очакват свиване на търсенето, а 30% не са сигурни в бъдещия ефект върху този сегмент.


Мнозинството представители на банки от Кипър и Чехия вярват, че пазара на офис площи няма да се свие или дори ще се увеличи, докато повечето анкетирани в България, Нидерландия и Унгария предвиждат свиване на търсенето.


Отговорите на въпроса дали действията на централните банки и правителствата са помогнали да се „омекоти“ негативното влияние на пандемията върху финансирането на недвижими имоти имат сходно разделение. 35% от анкетираните, смятат, че мерките комуникирани до момента са успели значително да намалят отрицателният ефект, докато 25% смятат, че мерките не са помогнали. Останалите 40% от анкетираните смятат, че представените мерки от правителствата и централните банки не са били достатъчни. Над 60% от анкетираните банки в Румъния, Финландия и Нидерландия, оценяват мерките предприети от техните правителства и централни банки, до момента на анкетата, като успешни да намалят значително негативните ефекти от пандемията върху финансирането на недвижими имоти.


От секцията въпроси, свързани с КОВИД-19 пандемията, най-същественият консенсус между анкетираните (77%) се отнася, до факта, че първостепенно значение за решенията за финансиране в бъдеще ще има начина, по който бизнес моделът на потенциалния заемополучател се справя с пандемия.


Що се отнася до икономическото възстановяване, „U“-образният модел и сценарият, наподобяващ логото на Nike, се оказват най-популярни сред участниците, с равен резултат от 27% за всяка опция. Общото между двата модела е, че и двата сценария предвиждат евентуалното възстановяване да започне по-бавно и да отнеме по-дълго време.


“V”-образният и “W”-образният сценарии получават съответно 13% и 17%, докато най-песимистичните „L”-образен и саксофоно-образен сценарии, които предвиждат най-дълъг период на стагнация, получават под 10%. Индикатор за несигурността в ситуацията е фактът, че 90% от анкетираните посочват поне два възможни сценария.


Докато в повечето държави банките, участвали в проучването, имат смесени очаквания за икономическото възстановяване и няма доминиращо мнение, в Нидерландия сценарият, наподобяващ логото на Nike,  (изобразяващ бавен, но последователен растеж след достигане на дъното) получава относително висок резултат от 63% според банковите представители.


Мнозинството от анкетираните банки са позитивно настроени за възстановяването на икономиката в България, като три четвърти от тях очакват един от “V”-образния, “U”-образния, “W”-образния или модела, наподобяващ логото на Nike, да се реализира.