Аукционът за непродадените права на “Уеб Медия Груп” ще се състои на 19 януари


Снимка: Pixabay


Аукционът за непродадените права за увеличението на капитала на „Уеб Медия Груп“ АД ще се състои утре, 19 януари, съобщават от Българската фондова борса (БФБ).


На аукциона ще бъдат предложени 1 262 425 броя права, срещу които не са записани акции, допълва се в съобщението.


Аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион.


Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.


„Уеб Медия Груп“ обяви през септември 2021 г., че ще увеличи капитала си до 7,84 млн. лева.


В момента капиталът на дружеството е 2,84 млн. лева, като е разпределен в 2,84 млн. обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев.


Към края на септември приходите на компанията нарастват до 1,474 млн. лева при 619 хил. лева година по-рано. Благодарение на увеличението загубата на дружеството се свива до 533 хил. лева спрямо 995 хил. лева година по-рано.