Антикорупционната комисия внася искове за конфискация за над 2 млн. лева


Снимка: Димитър Кьсоемарлиев, Investor Media Group


От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) информират, че в съда във Варна има иск срещу ректора на икономическия университет Стоян Стоянов за над 1,361 млн. лева. Той не е подал в срок годишната си декларация за конфликт на интереси. В такива случаи законът предвижда пълна имуществена проверка. Стойността на исковата молба е равна на установеното несъответствие между имущество и доходи.

Още по темата


От Мирослав Николов, бивш изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”, комисията пък претендира за 174,492 хил. лева пред съда в Ямбол. Той е с обвинение от прокуратурата за умишлена безстопанственост, от която е настъпила щета за Фонда.


В Софийския градски съд има иск срещу Теодора Симеонова на стойност 430,784 хил. лева. Комисията настоява и за отнемане в полза на държавата на два недвижими имота и две моторни превозни средства. Симеонова е обвинена от прокуратурата за това, че е действала като помагач при изплащане на крупна парична сума по банков път на лице, което не е титуляр по сметка, без правно основание.


Срещу Георги Иванов в Окръжен съд – Плевен се внася иск на стойност 131,761 хил. лева. В исковата молба са включени и пет недвижими имота и четири моторни превозни средства. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че като представител на държавно предприятие, умишлено е заблудил лице, че ще му посредничи в набавяне на документи за процедура по обществена поръчка, за да може конкретната фирма да получи одобрение при възлагането на поръчката.


В Окръжен съд – Варна се внася иск срещу Румен Славев на стойност 120,967 хил. лева. Той е привлечен като обвиняем от прокуратурата за измама, представяйки се за служител на фирма, чийто продукти е следвало да бъдат предварително заплатени. Въпреки извършените парични преводи продукти не са били доставени и по този начин е причинена вреда за пострадалите в особено големи размери.