“ЧЕЗ” а.с. предлага 5 867,49 лв. дивидент на акция от “ЧЕЗ Електро”


Снимка: Архив Ройтерс


„ЧЕЗ“ а.с. предлага 5 867,49 лв. брутен дивидент на акция от „ЧЕЗ Електро България“ АД, показват документите, подадени в Търговския регистър. Те изчакват 3-дневния срок за вписване.


Предложението е на мажоритарния акционер с дял от 67%, затова вероятно ще бъде прието на общото събрание на 27 април 2021 г. Тъй като предложението не е подадено с първоначалния дневен ред поне 30 дни преди датата на общото събрание, то е подадено като от акционер с над 5% дял до 14 дни преди датата на общото събрание. Точният член на предложението е 223а, ал. 2 от Търговския закон.


Общата сума за дивидент е 29 337 450 лв. и включва неразпределени печалби за годините до 2019 г.


Събранието на 27 април 2021 г. беше свикано с единствена точка за преизбиране на настоящ член на надзорния съвет на дружеството за нов 5-годишен мандат.


Последната сделка с акции на “ЧЕЗ Електро България” е при цена от 25 200 лв. за брой, като поскъпването за една година е със 72,6%. Текущата пазарна капитализация е 126 млн. лв. Предложеният дивидент е 23% от пазарната капитализация.


През януари 2021 г. КЕВР разреши продажбата на „ЧЕЗ Разпределение” на “Еврохолд България”, което осъществява лицензионна дейност и стопанисва ключова инфраструктура.


Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.