Сачева се захваща с проблемите на младежите, които нито работят, нито учат


Снимка: Pixabay


Министерството на труда и социалната политика се заема с мерки в помощ на около 160 хиляди младежи в България, които нито работят, нито учат. Това стана ясно от думите на социалния министър Деница Сачева по време на събитие на посолството на Швейцария, свързано с насърчаване на заетостта сред ромското население.


Социалният министър планира да идентифицира тези младежи на карта. „Важно е да направим карта, с която да идентифицираме около 160 хил. младежи, които нито учат, нито работят. За целта ще използваме положителния опит от Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система. Ще предложим и възможности за валидиране на съществуващи умения, така че хората в общностите да се реализират пълноценно на пазара на труда”, обясни Сачева, цитирана от БНТ.


По думите й финансирането може да е по линия на Плана за възстановяване и устойчивост и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които акцентират на мерки срещу младежката безработица. В Националния план за действие по заетостта също ще бъдат предвидени 1,6 млн. лв. за програми за насърчаване на заетостта. 

Още по темата


Високият дял на младите, които не учат и не работят, са във фокуса на новата Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.


Делът на младите хора в България (15-24 г.), които не учат, не работят и не се обучават (т. нар. NEETs) бележи тенденция на намаляване, но остава висок в сравнение със средните стойности за държавите от ЕС.


През 2018 г., по данни на Евростат, делът им в България във възрастовата група 15-29 години е 18,1% при средно 12,9% за ЕС. Сред мъжете в България този дял е 14,6%, а сред жените – 21,8%. Тази група млади българи ще бъде обект на специални мерки от страна на институциите с цел понижаване на техния брой.


Това е заложено в стратегията, която е в процес на разглеждане.


По данни на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), публикувани наскоро, всеки шести младеж в Европейския съюз е загубил работата си заради икономическите последици от пандемията. Според данните през септември 2020 г. равнището на безработица сред младежите в ЕС е 17,1% и е нараснало значително в няколко страни. Сред тях са Испания (40,5%), Италия (29,7%), Франция (19,6%). В България процентът на безработните младежи е 18,3%.


Коронакризата е влошила положението на младите хора, които не са заети, не се образоват или обучават. Броят им, особено в страни като Италия, Гърция, България и Румъния, се увеличава. Това включва най-уязвимите хора, изложени на висок риск от маргинализация, бедност и трайно изключване от заетостта, посочва се в анализа на ЕКП.