Кога Централна и Източна Европа ще стане атрактивна за инвеститорите?

Нашият регион ще има възможност да капитализира потенциала си, който наистина е много голям. Пазарите в Централна и Източна Европа* (ЦИЕ) са често подценявани, макар че предлагат много добри възможности за инвеститорите. Това комeнтира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, в предаването „В развитие“ Константин Проданов, член на съвета на директорите и главен инвестиционен стратег в „Карол Капитал Мениджмънт“.

Още по темата


По думите му Полша, Чехия, Унгария и Румъния освен добрите икономически перспективи могат да предложат и компании от новата икономика, в подсектори като гейминг или ИТ сигурност, които са на световно ниво.


„Те успешно завземат дял в глобален план, което поставя региона на радара на инвеститорите, посочи той, но отбеляза, че въпреки перспективите чуждите инвеститори в ЦИЕ са все още малко.


Според Проданов те не са пристъпили към активни инвестиции в региона, защото развитите пазари все още се представят добре.


„Но при оценъчните съотношения, които в момента виждаме на Запад, е все по-трудно да се обоснове изграждането на нови и нови позиции там, както и задържането на определени, вече изградени, позиции в най-надценените сектори“, е мнението на главния инвестиционен стратег в „Карол Капитал Мениджмънт“.


Проданов не прогнозира срив на западните борси, но счита, че е възможно задържане, което ще насочи инвеститорите към по-интересните алтернативи  с фундаментални причини за ръст.


„Западните пазари до голяма степен са наситени с дълги позиции. На този фон ЦИЕ е много слабо представена в глобалните инвестиционни портфейли. Когато темповете на търсене станат по-отчетливи, регионът ще се представи добре“, убеден е Проданов.


Той напомни любопитен факт от края на 2020 г., когато бяха обявени първите ваксини, че започна ротация от „крауд“ компаниите в новата икономика към сектори с висока добавена стойност, като промишленост, добив на енергоносители, финансови компании.


„Фондовият пазара в ЦИЕ е с един от най-високите дялове на традиционните сектори – около 75% до 80%, посочи главният инвестиционен стратег в „Карол Капитал Мениджмънт“ и потвърди, че интересът се връща, но постепенно. – Това ще даде възможност на нашия регион да капитализира потенциала си.”


Проданов пресметна, че за новият програмен период (2021 г. -2027 г.) по линията на Европейския фонд за възстановяване и на миналогодишната финансова рамка регионът има около половин трилион евро.


„Това е малко под 40% от БВП на ЦИЕ по цени от 2019 г. Това са огромни суми, които са на разположение извън националните бюджети. И те са целенасочено предназначени за инвестиции. В същото време нашият регион за разлика от Западна Европа има допълнителен потенциал за растеж през ливъридж, защото нивото на публичния и частния дълг тук са много по-ниски. Средният дълг спрямо БВП в ЦИЕ е около 55%, а в еврозоната е вече около 100%. Частната задлъжнялост тук е 92%-93%, а фирмите и домакинствата в Западна Европа дължат 170%-180% според различни метрики“, обоснова прогнозата си експертът.


Той е на мнение, че при сегашните ниски лихви фирмите и домакинствата от ЦИЕ могат да използват и заемно финансиране. „Има възможност и за държавите да заемат допълнително финансиране при много изгодни условия, като запълнят вакума там, където частният сектор е все още по-предпазлив“, смята Проданов.


Какви са перспективите пред ЦИЕ? Ще подкрепи ли макрорамката възстановяването на пазарите? Как тенденциите на ниършоринг ще върне производството в региона? 


—————————


*В региона на Централна и Източна Европа не се включват Русия и Турция.


Коментарът не е препоръка за взимане на инвестиционно решение.


Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.


Видеа с всички гости на „В развитие“ може да видите тук.