Кабинетът отпуска над 30 млн. лв. за обучението на деца от уязвими групи


Снимка: ЕРА/БГНЕС


Министерският съвет одобри над 34,516 млн. лева, които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата, както и за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и специалности от професии, по които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Още по темата


Средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер на 30,651 млн. лева са разпределени по общините в съответствие с изискванията на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, информира правителственият пресцентър.


С тях ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс на детските градини и училищата за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици от уязвими групи.


При провеждане на присъствен учебен процес през учебната 2020/2021 година с парите могат да се извършват и разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19.


Останалите над 3,865 млн. лева са за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. С тях ще се осигури необходимото финансиране за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.


Правителството предостави и 2,447 млн. лева на 72 общински училища в 33 общини за изплащане на ученически стипендии.


Училищата са определени въз основа на представянето на техните ученици на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от пет учебни години.


В зависимост от резултатите образователните институции ще получат различен размер на средствата за един ученик. С осигуреното финансиране ще се даде възможност на училищата да провеждат училищните си политики за повишаване качеството на образованието.